C-AIM sp. z.o.o.
ul. Przejazdowa 2b
02 - 496 Warszawa
tel/fax: +48 22 487 52 18

www.c-aim.pl
biuro@c-aim.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek:
9:00 - 17:00

→ Rozwiązania / Sektor prywatny

Banki i instytucje finansowe

Banki i instytucje finansowe

Pracownicy, klienci i pieniądze - bezpieczni przez całą dobę.

Pracownicy, klienci i pieniądze - bezpieczni przez całą dobę.

Każdy bank ma obszary, które muszą być bacznie monitorowane; nierzadko taki jest wymóg prawa.

Nasze rozwiązania dla bezpieczeństwa sektora finansowego spełniają wszystkie wymagania prawne, posiadają certyfikaty umożliwiające stosowanie w niemieckich bankach oraz przynoszą dodatkowe korzyści z ich użytkowania:

  • Przegląd wszystkich obszarów

    Od obszaru okienek kasowych przez sejfy oraz kasy depozytowe, aż do wejścia dla personelu, w ciągu dnia i poza godzinami pracy.

  • Skuteczne zarządzanie oddziałami

    Centralne administrowanie oraz testowanie funkcjonalne. Dostęp do obrazu - zautomatyzowany lub poprzez sieć. 

  • Certyfikowana ochrona

    Funkcjonalność i jakość certyfikowane przez niemieckie instytuty i centra obliczeniowe, takie jak BGV Kassen, DGUV oraz Fiduzia.

Zastosowania systemu bezpieczeństwa insytucji finansowych

Dokumentacja wizyjna i wyszukiwanie + Dokumentacja wizyjna i wyszukiwanie -

Dostęp do nagrań jest chroniony hasłem i możliwy bezpośrednio w urządzeniu lub zdalnie z optymalizacją przepływności. W najgorszym przypadku – po napadzie – dane wizyjne można zapisać w formatach chronionych hasłem lub standardowych na przenośnej pamięci masowej, naciskając przycisk na płycie czołowej. Możliwe jest również wykonanie kopii zapasowej w standardzie GEUTEBRÜCK, zawierającej przeglądarkę do odtwarzania obrazów na dowolnym komputerze z systemem Windows. Sekwencje obrazów automatycznie zabezpieczanych przed usunięciem po wystąpieniu alarmu mogą być wyświetlane lokalnie przez administratora w urządzeniu lub przez sieć w centrum nadzoru. Elastyczne filtry, t.j. dane transakcji, data i czas, bądź też ruch w obrazie ułatwiają szybkie wyszukiwanie i przeglądanie nagrań.

Kontrola i raportowanie + Kontrola i raportowanie -

Działalność instytucji finansowych podlega ścisłym zasadom i jeszcze ściślejszemu nadzorowi. Proponowane przez nas rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa spełniają wszelkie wymogi. Dzięki rozbudowanej funkcji kontroli i raportowania całego systemu pozostają w pełni zgodne z zasadami i procedurami ochrony danych. Wszystkie działania w całym systemie są stale rejestrowane w sposób wykluczający możliwość manipulacji. Wszystkie komunikaty techniczne, działania operatora czy zmiany czynione przez administratorów są dokumentowane, by w razie potrzeby stanowić dopuszczalny dowód w ostępowaniu sądowym.

Monitoring bankomatów i pomieszczeń samoobsługi + Monitoring Bankomatów i pomieszczeń samoobsługi -

Czyste i bezpieczne pomieszczenie samoobsługi to zaproszenie dla każdego Klienta do wykonania transakcji bankowych. Poprzez wykorzystanie połączenia z systemem kontroli dostępu zwiększa się częstotliwość odświeżania zapisu, gdy w czytniku drzwiowym pomieszczenia samoobsługi zostanie okazana karta. Natomiast w przypadku stosowania analizy obrazu zdarzenie uruchamiane jest po podejściu do bankomatu. Jeżeli w ustawionym czasie w bankomacie nie zostanie wykonana transakcja, powiadamiana jest ochrona.

Na transakcje w bankomatach często składane są reklamacje. Dzięki dokumentowaniu można szczegółowo sprawdzić dane Klienta, a także czas i miejsce wykonania transakcji.

Dostarczamy również interfejsy do bankomatów. Dane transakcji zapisane wraz z obrazem ułatwiają podgląd każdej operacji na stacji roboczej. Możliwe jest też szczegółowe dokumentowanie wandalizmu celem dokonania dalszych analiz i podjęcia stosownych działań.

Monitoring przestrzeni wewnętrznej + Monitoring przestrzeni wewnętrznej -

Wnętrza instytucji finansowych można zabezpieczać przy użyciu kamer o wysokiej rozdzielczości z zapisem ciągłym. W przypadku podejrzenia lub alarmu system automatycznie zapisuje obrazy sprzed wystąpienia zdarzenia oraz w czasie jego trwania, zabezpieczając je jednocześnie przed nadpisaniem. Obsługiwana jest również diagnostyka systemu:
- funkcja weryfikacji położenia kamery CPA (Camera Position Authentication) automatycznie raportuje zmianę ustawionego pola widzenia,
- funkcja CamCheck regularnie i automatycznie sprawdza oraz dokumentuje prawidłowość działania całego systemu.

Zdalny dostęp poza godzinami pracy zapewnia weryfikację alarmów dokonywaną przez służby interwencyjne i centrum nadzoru. Przyczynia się to do redukcji niepotrzebnych kosztów związanych z fałszywymi alarmami i pozwala zaoszczędzić cenny czas w przypadku rzeczywistego incydentu.

Centralne monitorowanie + Centralne monitorowanie -

Zarządzanie wieloma lokalizacjami jest koniecznością dla większości banków. Kompatybilność całego systemu, wsparta efektywnością i łatwością scentralizowanego administrowania pozostaje zatem decydującym kryterium wyboru odpowiedniego rozwiązania. Przy pomocy systemu zarządzania bezpieczeństwem G-SIM pracując w sieci, można komfortowo zarządzać instalacjami bezpieczeństwa we wszystkich oddziałach banku. Wszelkie informacje w rodzaju uprawnień użytkownika, konfiguracji, obsługi i utrzymania czy alarmów i zdarzeń są czytelnie prezentowane wraz z mapami lokalizacji. Zmiany w systemie wykonywane są centralnie, a następnie automatycznie wdrażane w wybranych lokalizacjach.

Broszura informacyjna

C-AIM to zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w branży elektronicznych systemów bezpieczeństwa.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies (Google Analytics) w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie.