C-AIM sp. z.o.o.
ul. Przejazdowa 2b
02 - 496 Warszawa
tel/fax: +48 22 487 52 18

www.c-aim.pl
biuro@c-aim.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek:
9:00 - 17:00

→ Rozwiązania / Sektor publiczny

Muzea / Instytucje kulturalne

Muzea / Instytucje kulturalne

Ochrona dóbr kultury

Ochrona dóbr kultury

Włamania, kradzieże, wandalizm – pracownicy ochrony muzeów czy innych instytucji kulturalnych są w pełni świadomi skutków takich zagrożeń dla bezcennych dóbr kultury.

Dostarczany przez nas wizyjny system dozorowy GEUTEBRÜCK ułatwia wczesne wykrywanie zdarzeń oraz daje możliwość natychmiastowego powiadomienia o zaistniałej sytuacji w dowolnym miejscu: w lokalnym centrum nadzoru, na tablecie czy smartfonie lub zdalnie w firmie ochroniarskiej czy też bezpośrednio w najbliższej jednostce policji.

  • Najwyższe parametry techniczne

    64-bitowe oprogramowanie przetwarzania wideo, przyspieszenie procesora graficznego GPU, architektura podwójnej bazy danych i adaptacyjne zarządzanie strumieniem generują znakomity obraz na żywo z ultraszybkim dostępem do nagrań poprzez dowolną sieć przy minimalnym wykorzystaniu jej przepustowości.

  • Skuteczna kontrola sytuacji

    Algorytm analizy 3D określa dokładnie, co może stanowić zagrożenie. W czasie rzeczywistym, jak i w dowolnych warunkach oświetleniowych czy atmosferycznych, niezawodnie identyfikowany jest każdy ruch i obiekt. Równoległe wyświetlanie obrazu na żywo oraz nagrania przed wystąpieniem incydentu pozwala szybko ocenić zaistniałe zdarzenie i podjąć niezwłoczne działania.

Rozwiązania systemu GEUTEBRÜCK dla ochrony wystaw

Dozór ogrodzenia + Dozór ogrodzenia -

Każde wejście osoby nieuprawnionej na strzeżony teren, szczególnie nocą, może być początkiem próby włamania. Z tego względu dobrze jest mieć podgląd granic obiektu. Otoczenie budynku jest monitorowane przy pomocy profesjonalnych, sieciowych kamer termowizyjnych działających bez rzucającego się w oczy oświetlenia. Każdy obiekt przemieszczający się w polu widzenia kamer jest wykrywany, analizowany, monitorowany i śledzony przez system analizy obrazu G-Tect/VMX. Pozwala to określić jego kierunek, wielkość i szybkość. Możliwe jest zaprogramowanie jakie obiekty poruszające się w jakich kierunkach wyzwolą alarm lub czy będą tylko wyświetlane prewencyjnie. Zobaczą Państwo najmniejsze podejrzane detale bez potrzeby ciągłego patrzenia na ekran. Wizyjny system dozorowy to niezawodny elektroniczny strażnik, na którym można polegać.

Monitorowanie wystaw w ciągu dnia + Monitorowanie wystaw w ciągu dnia -

Po otwarciu wystawy system wizyjny automatycznie przełącza się na tryb monitorowania. W trybie tym prowadzony jest ciągły zapis obrazu z kamer wewnątrz obiektu. Przegląd całości można uzyskać poprzez ręczne lub automatyczne przełączanie obrazów z kamer w zaprogramowanej sekwencji. Opierając się na doświadczeniu, można wychwycić szczególne zachowanie gości będące próbą rozpoznania sytuacji. Wystarczy wyróżnić takie zachowanie znacznikami. Znaczniki są zapisywane na liście, dzięki czemu możliwa jest szczegółowa ocena obrazu i jego trwały zapis w razie potrzeby. Nagrania można łatwo eksportować lub przekazywać jako poszczególne ramki bądź plik wizyjny. Miejscem docelowym może być pamięć USB lub płyta DVD Video.

Dozór nocny w zastosowaniach wewnętrznych + Dozór nocny w zastosowaniach wewnętrznych -

Wystawa zamknięta, wszyscy goście opuścili budynek – świeci się oświetlenie awaryjne. Wizyjny system dozorowy pracuje teraz w trybie alarmowym. W kamerach wewnętrznych działa funkcja analizy obrazu. Każdy wykryty ruch w pomieszczeniu uruchamia zapis obrazu na żywo i natychmiastowe wyświetlanie obrazów alarmowych w pokoju strażników. Dzięki przekazywaniu alarmów w sieci lokalnej, przez internet czy e-mail automatycznie bądź ręcznie w ciągu kilku sekund na podstawie czytelnego obrazu sytuację może ocenić współpracująca firma ochroniarska lub najbliższa jednostka policji. Obraz można wyświetlać również na smartfonie i tablecie.

Ochrona przed sabotażem kamer + Ochrona przed sabotażem kamer -

System wizyjny może również chronić sam siebie. Wbudowana funkcja autoryzacji położenia kamery G-Tect/SV (Scene Validation) wykrywa obrócenie, zamalowanie sprayem, zakrycie lub inne działania podjęte celowo lub nie, skutkujące ograniczeniem funkcjonalności kamery. W przypadku wykrycia takich skutków podejmowane jest działanie alarmowe. Zalecamy automatyczne wyświetlanie obrazu z sąsiednich kamer, jak również nagrań sprzed wystąpienia zdarzenia w danej kamerze. W ten sposób łatwo dowiedzieć się, jak doszło do niesprawności kamery i kto ponosi odpowiedzialność.

Bezpieczeństwo najbardziej wartościowych dzieł sztuki + Bezpieczeństwo najbardziej wartościowych dzieł sztuki -

Najbardziej wartościowe dzieła sztuki można zabezpieczyć przy pomocy wizyjnego systemu dozorowego. Możliwe jest utworzenie „niefizycznej” bariery pomiędzy zwiedzającymi i eksponatami. Wszystko to umożliwia inteligentna analiza obrazu. W odległości 1 – 1,5 m przed wystawianymi dziełami należy umieścić prostą fizyczną barierę. Eksponowane dzieło zapisywane jest przez kamerę umieszczoną z góry lub z boku pod kątem ostrym, tak aby dzieło wypełniało pole widzenia kamery. Na obrazie z kamery dzieło oznaczane jest polami alarmowymi w naszym systemie analizy obrazu G - Tect / VMD. Gdy ktoś przekroczy barierę i podejdzie zbyt blisko dzieła, naruszając pole alarmowe, uruchomiony zostanie alarm. Widząc sprawcę, operator podejmie odpowiednie działania. Można też powiązać to zdarzenie z naszą funkcją Audio Back Channel i odtworzyć zapisane wcześniej komunikaty. Działania te pozwalają precyzyjnie, dyskretnie i niezawodnie chronić najbardziej wartościowe dzieła sztuki.

Otwarte interfejsy – tworzenie zunifikowanego systemu z pojedynczych składników + Otwarte interfejsy – tworzenie zunifikowanego systemu z pojedynczych składników -

Oferowany przez nas wizyjny system dozorowy posiada otwarte interfejsy umożliwiające współpracę z systemami sterowania oświetleniem, sygnalizacji włamania, sygnalizacji pożaru, systemami ewakuacyjnymi, kontroli dostępu i wieloma innymi lokalnymi systemami budynkowymi. Toruje to nowe możliwości kreowania zintegrowanych, skutecznych koncepcji bezpieczeństwa. Dla przykładu:
wizyjny system dozoru ogrodzenia steruje również oświetleniem zewnętrznym. W odróżnieniu od czujek pasywnej podczerwieni nasz system analizy obrazu dokładnie określa obszary czułości w pomieszczeniach, jak również wielkość, kierunek oraz szybkość obiektu. Lokalne systemy alarmowe (sygnalizacji włamania, pożaru itp.) bezpośrednio sterują wizyjnym systemem dozorowym poprzez automatyczne wyświetlanie obrazu z odpowiednich kamer w celu oceny sytuacji po wyzwoleniu alarmu.

Zarządzanie alarmami i informacjami + Zarządzanie alarmami i informacjami -

Obsługa wielu technicznych systemów budynkowych w stresujących sytuacjach to nie lada wyzwanie. Dzięki szerokiemu zakresowi istniejących interfejsów system zarządzania bezpieczeństwem (G-SIM) integruje systemy budynkowe z wizyjnym systemem dozorowym. Cała posiadana infrastruktura może być obsługiwana centralnie przy pomocy poszczególnych graficznych map obszaru i scen z nałożonymi elementami procesowymi. Nazywamy to podejściem scentralizowanego użytkownika. Wszystkie komunikaty o alarmach i awariach są przetwarzane w czasie rzeczywistym i wyświetlane wraz z uprzednio zdefiniowanymi planami działań. Sytuację przedstawiają równolegle obrazy na żywo i nagrania. Każde działanie jest rejestrowane i łatwe do zrekonstruowania. G-SIM zapewnia utrzymanie doskonałego przeglądu sytuacji, ale może jeszcze więcej: zabezpiecza wiele lokalizacji z jednego, centralnego punktu bez względu na odległości – potrzeba tylko łącza internetowego. Dzięki naszemu adaptacyjnemu zarządzaniu strumieniem transmisja obrazu jest płynna niezależnie od dostępnej przepustowości.

Broszura informacyjna

C-AIM to zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w branży elektronicznych systemów bezpieczeństwa.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies (Google Analytics) w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie.