Monitorowanie i kompleksowa kontrola dostępu do przestrzeni biurowych

W biurowcach bardzo ważną rzeczą jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz ich gościom. Realizujemy to zadanie przez monitorowanie korytarzy, wind, recepcji etc.

Pracownicy biura mogą czuć się bezpiecznie jedynie wtedy, gdy służby ochrony mają możliwość identyfikacji osób na podstawie swój/obcy. W przypadku niezidentyfikowanej osoby mogę reagować szybciej i podjąć odpowiednie działania. Operator otrzymuje pełen pakiet informacji o zdarzeniach w obiekcie (nieautoryzowana próba otwarcia drzwi, użycie skradzionej karty dostępu, akty wandalizmu, zapobieganie kradzieżom). Materiał filmowy wraz ze zdarzeniami z innych systemów bezpieczeństwa np. w kontroli dostępu przechowywany jest na dyskach. W przypadku potrzeby wyjaśnienia zdarzenia operator może natychmiastowo odnaleźć powiązane nagrania bez żmudnego przeszukiwania całej bazy danych.

W naszym rozwiązaniu zapewniamy bezpieczeństwo obiektów biurowych. System jest wyposażony w otwarte interfejsy integrujące z funkcją skutecznego zarządzania alarmami oraz intuicyjną obsługą. Współpraca z system kontroli dostępu AEOS dodatkowo uszczelnia proces i obecność osób w poszczególnych strefach.

W przypadku gdy w obiekcie nie ma możliwości prowadzenia dodatkowego okablowania funkcje kontroli dostępu realizujemy przez zamki bezprzewodowe U&Z zintegrowane z naszą kontrolą dostępu oraz systemem wizyjnym.

Zalety monitorowania i kontroli przestrzeni biurowych

Natychmiastowe odnalezienie nagrań

Kamery magepixelowe o wysokiej rozdzielczości oraz inteligentny algorytm analizy obrazu zapewniają czytelny ogląd sytuacji. Każde zdarzenie jest dokumentowane wraz ze znacznikami pochodzącymi z zewnętrznych systemów, tak aby przeszukiwanie bazy danych odbywało się natychmiastowo.

Komunikacja

Otwarte interfejsy umożliwiają połączenie naszego systemu z zewnętrznymi systemami zarządzania i innymi systemami bezpieczeństwa. Wyświetlane obrazy z kamer zapewniają przegląd sytuacji w przypadku wystąpienia zdarzenia.

Zastosowania systemu GEUTEBRÜCK, NEDAP oraz U&Z w obiektach biurowych

Interfejsy bezpieczeństwa sieciowego

Ważną zaletą systemu wizyjnego GEUTEBRÜCK I kontroli dostępu NEDAP jest architektura otwartych interfejsów. Umożliwia łączenie funkcjonalności niezależnych, wysoko specjalizowanych urządzeń technicznych różnych producentów.

Zarządzanie informacjami i alarmami

Nasz zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem G-SIM przetwarza w czasie rzeczywistym wszystkie przychodzące alarmy i komunikaty. Sposób sygnalizacji alarmu, definiowany zgodnie z wymaganiami użytkownika, błyskawicznie ostrzega o nieprawidłowościach w monitorowanych lokalizacjach. Użytkownikowi dostarczane są wszystkie istotne informacje w rodzaju map interaktywnych, wyświetlania obrazu z sąsiednich kamer, sterowania położeniem kamer szybkoobrotowych, zapisu obrazu zgodnie z harmonogramem oraz wyświetlania momentu wystąpienia alarmu, dzięki czemu jest on w stanie podjąć odpowiednie działania bez zwłoki.

Interfejs użytkownika umożliwia zdalne zarządzanie drzwiami dzięki integracji z NEDAP.

Zastosowanie zamków bezprzewodowych firmy U&Z umożliwia poszerzenie stref kontroli dostępu bez prowadzenia dodatkowego okablowania. U&Z jest zintegrowany z systemem NEDAP oraz Geutebrueck.

Nasz zdalny monitoring

Często chcemy jedynie spojrzeć, czy wszystko jest w porządku. To żaden kłopot, należy tylko dołączyć system wizyjny do sieci IP. Nasza technologia kompresji opracowana specjalnie pod kątem szybkiej transmisji danych i niskich kosztów archiwizacji zapewnia generowanie niewielkiej przepływności przy najwyższej możliwej jakości obrazu. Szybka transmisja obrazów odbywa się poprzez dowolne medium transmisyjne. Dzięki elastycznemu dostępowi przez przeglądarkę sieciową – nawet przez łącza komórkowe.

Wjazd i kontrola dostępu

Niezwykle ważne jest, aby wiedzieć dokładnie kto znajduje się na terenie chronionego obiektu. Nasz system automatycznego rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych ANPR NEDAP ze zintegrowanym sterownikiem logicznym (do sterowania szlabanami czy bramami) natychmiast sprawdza obecność numerów tablic rejestracyjnych na czarnej / białej liście i każdorazowo dokumentuje pojazd wjeżdżający lub wyjeżdżający z terenu firmy. Monitorowanie i zapis obrazu sterowane zdarzeniami sprzed bram obiektu uwidaczniają kto i kiedy wchodził do obiektu, a także kiedy go opuszczał. W przypadku oczekiwania na gościa rozpoznanie jego tablicy rejestracyjnej automatycznie spowoduje poinformowanie osoby zapraszającej. Wygenerowanie QR kodu gościa jednocześnie udostępni poruszanie się po obiekcie w ściśle określonych strefach tak, aby zminimalizować zaangażowanie pracowników recepcji.

Do montażu kamery ANPR firmy NEDAP oferujemy zaprojektowane i wykonane w bardzo estetycznym stylu z polerowanej stali nierdzewnej typ 316L grubości 3 mm kolumnę EP-ANPR. Kolumna została zaprojektowana w taki sposób by po zamontowaniu kamery nie było ograniczeń dla zasięgu obiektywu oraz promiennika podczerwieni. Kolumna umożliwia regulację montażu kamery zarówno w płaszczyźnie pionowej oraz poziomej. Dzięki powyższym rozwiązaniom, kamera optymalnie pracuje przez całą dobę, bez względu na warunki atmosferyczne.

Obiekty chronione SSWIN i KD

Zabezpieczenie newralgicznych pomieszczeń w takich obiektach czujkami ruchu oraz pełna wizualizacja pozwalająca na kontrolowanie sytuacji w obiekcie. Kontrola dostępu to zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem do kluczowych obszarów w obiekcie. System elastyczny pozwalający na dynamiczną zmianę uprawnień i zgodny z najwyższymi standardami ochrony przed wpływem cyber ataków. Funkcjonalność pozwalająca na wykorzystanie funkcji anty-passback, czy zastosowanie zintegrowanej z systemem biometryki TBS. Szerokie możliwości raportowania osób przebywających w obiekcie.