Profesjonalne monitorowanie banków i instytucji finansowych

Monitorowanie – słowo, które społeczeństwu w XXI wieku kojarzy się z inwigilacją i nadzorem. Bankom i instytucjom finansowym przywodzi na myśl jednak coś zupełnie innego – bezpieczeństwo i komfort psychiczny. Oczywiste jest bowiem, iż każdy bank ma obszary, które muszą być bacznie monitorowane. Nierzadko taki jest też wymóg prawny.

Korzyści płynące z monitorowania

Przegląd wszystkich obszarów

Od obszaru okienek kasowych przez sejfy oraz kasy depozytowe, aż do wejścia dla personelu, w ciągu dnia i poza godzinami pracy.

Skuteczne zarządzanie oddziałami

Centralne administrowanie oraz testowanie funkcjonalne. Dostęp do obrazu – zautomatyzowany lub poprzez sieć

Zastosowania monitoringu w instytucjach finansowych

Centralne monitorowanie

Zarządzanie wieloma lokalizacjami jest koniecznością dla większości banków. Kompatybilność całego systemu, wsparta efektywnością i łatwością scentralizowanego administrowania pozostaje zatem decydującym kryterium wyboru odpowiedniego rozwiązania. Przy pomocy systemu zarządzania bezpieczeństwem G-SIM pracując w sieci, można komfortowo zarządzać instalacjami bezpieczeństwa we wszystkich oddziałach banku. Wszelkie informacje w rodzaju uprawnień użytkownika, konfiguracji, obsługi i utrzymania czy alarmów i zdarzeń są czytelnie prezentowane wraz z mapami lokalizacji. Zmiany w systemie wykonywane są centralnie, a następnie automatycznie wdrażane w wybranych lokalizacjach.

Dokumentacja wizyjna i wyszukiwanie

Dostęp do nagrań jest chroniony hasłem i możliwy bezpośrednio w urządzeniu lub zdalnie z optymalizacją przepływności. W najgorszym przypadku – po napadzie – dane wizyjne można zapisać w formatach chronionych hasłem lub standardowych na przenośnej pamięci masowej, naciskając przycisk na płycie czołowej. Możliwe jest również wykonanie kopii zapasowej w standardzie GEUTEBRÜCK, zawierającej przeglądarkę do odtwarzania obrazów na dowolnym komputerze z systemem Windows. Sekwencje obrazów automatycznie zabezpieczanych przed usunięciem po wystąpieniu alarmu mogą być wyświetlane lokalnie przez administratora w urządzeniu lub przez sieć w centrum nadzoru. Elastyczne filtry, t.j. dane transakcji, data i czas, bądź też ruch w obrazie ułatwiają szybkie wyszukiwanie i przeglądanie nagrań.

Kontrola i raportowanie

Działalność instytucji finansowych podlega ścisłym zasadom i jeszcze ściślejszemu nadzorowi. Proponowane przez nas rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa spełniają wszelkie wymogi. Dzięki rozbudowanej funkcji kontroli i raportowania całego systemu pozostają w pełni zgodne z zasadami i procedurami ochrony danych. Wszystkie działania w całym systemie są stale rejestrowane w sposób wykluczający możliwość manipulacji. Wszystkie komunikaty techniczne, działania operatora czy zmiany czynione przez administratorów są dokumentowane, by w razie potrzeby stanowić dopuszczalny dowód w postępowaniu sądowym.

Monitoring bankomatów i pomieszczeń samoobsługi

Czyste i bezpieczne pomieszczenie samoobsługi to zaproszenie dla każdego Klienta do wykonania transakcji bankowych. Poprzez wykorzystanie połączenia z systemem kontroli dostępu zwiększa się częstotliwość odświeżania zapisu, gdy w czytniku drzwiowym pomieszczenia samoobsługi zostanie okazana karta. Natomiast w przypadku stosowania analizy obrazu zdarzenie uruchamiane jest po podejściu do bankomatu. Jeżeli w ustawionym czasie w bankomacie nie zostanie wykonana transakcja, powiadamiana jest ochrona.

Na transakcje w bankomatach często składane są reklamacje. Dzięki dokumentowaniu można szczegółowo sprawdzić dane Klienta, a także czas i miejsce wykonania transakcji.

Dostarczamy również interfejsy do bankomatów. Dane transakcji zapisane wraz z obrazem ułatwiają podgląd każdej operacji na stacji roboczej. Możliwe jest też szczegółowe dokumentowanie wandalizmu celem dokonania dalszych analiz i podjęcia stosownych działań.

Monitoring i kontrola przestrzeni wewnętrznej

Wnętrza instytucji finansowych można zabezpieczać przy użyciu kamer o wysokiej rozdzielczości z zapisem ciągłym. W przypadku podejrzenia lub alarmu system automatycznie zapisuje obrazy sprzed wystąpienia zdarzenia oraz w czasie jego trwania, zabezpieczając je jednocześnie przed nadpisaniem. Obsługiwana jest również diagnostyka systemu:

  • Funkcja weryfikacji położenia kamery CPA (Camera Position Authentication) automatycznie raportuje zmianę ustawionego pola widzenia
  • Funkcja CamCheck regularnie i automatycznie sprawdza oraz dokumentuje prawidłowość działania całego systemu

Zdalny dostęp poza godzinami pracy zapewnia weryfikację alarmów dokonywaną przez służby interwencyjne i centrum nadzoru. Przyczynia się to do redukcji niepotrzebnych kosztów związanych z fałszywymi alarmami i pozwala zaoszczędzić cenny czas w przypadku rzeczywistego incydentu.

Kontrola dostępu oparta o najwyżej klasy rozwiązania dająca możliwości szyfrowania danych na każdym etapie komunikacji to bardzo istotna kwestia dla banków . System NEDAP AEOS to rozwiązanie spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa. Dzięki temu możemy zabezpieczyć przed nieautoryzowanym dostępu pomieszczenia, ciągi komunikacyjne pomieszczenia techniczne . W takich instytucjach warto korzystać z funkcji anty passback zwłaszcza przy bramkach czy wejściach do budynku.

Słabym punktem wielu systemów kontroli dostępu są karty dostępu , standardowe karty pracujące w częstotliwością 125KHz są łatwe do skopiowania, podobnie jak karty Mifare Classic najczęściej stosowane w polskich systemach. Polecanym przez nas i Nedap standardem kart są karty Mifare DESFire.