Kompleksowe monitorowanie łańcucha dostaw, stworzone z myślą o Twoich przesyłkach

Transport, magazynowanie, przeładunek, kompletacja, sortowanie, pakowanie i dystrybucja to wszystkie czynności, które stanowią część łańcucha logistycznego. Rozwiązania Nedap i Geutebruck pozwalają usprawnić monitorowanie łańcucha dostaw w każdym wymiarze

Wizyjne systemy dozorowe

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że procesy i łańcuchy dostaw narażone są na szereg błędów. Nieprawidłowości, uszkodzone przesyłki czy pomyłki w załadunku. A to tylko część problemów, którym trzeba stawić czoła każdego dnia, a których ilość zmniejszyć pozwoli monitorowanie łańcucha dostaw.

Co rozumiemy przez to pojęcie? Rozwiązanie! Jakie? To proste – wizualizacja procesów przy pomocy wizyjnych systemów dozorowych, które pozwalają między innymi na:

  • ogląd na cały łańcuch dostaw i inne procesy
  • ogląd na cały łańcuch dostaw i inne procesy
  • obrazy powiązane z kodami kreskowymi lub identyfikatorami RFID: proste i szybkie zbieranie informacji plus wartościowy materiał dowodowy

Jesteśmy przekonani, że wizyjne systemy dozorowe to doskonałe rozwiązanie dla branży logistycznej z wielu powodów. Kilka z nich możecie poznać Państwo poniżej.

Pełna kontrola sytuacji

Jakie pojazdy i osoby znajdują się na terenie obiektu? Jaki zakres odpowiedzialności ma dana osoba? Na tego typu pytania, ale również bardziej skomplikowane, pozwoli Państwu wizyjny system dozorowy GEUTEBRUCK Supply Chain Security, który zapewnia pełen przegląd sytuacji.

Skuteczność dokumentowania

Każda dostawa jest w całości rejestrowana i dokumentowana przy pomocy nagrań wizyjnych bez konieczności wykonywania dodatkowych działań.

Zintegrowane i szybkie wyszukiwanie

System GEUTEBRUCK Supply Chain Security wiąże nagrania z zeskanowanymi kodami, dzięki czemu w bardzo krótkim czasie można ustalić status każdej dostawy. Jak to działa? Zobaczcie Państwo sami:

Monitorowanie łańcucha dostaw i nie tylko – rozwiązania dla logistyki

Przesyłki przychodzące

W jakim stanie przesyłka trafia do pracowników logistyki? Czy występują jakieś nieprawidłowości w procesowaniu? Odpowiedzieć na te pytania można szybko i sprawnie. Począwszy od przyjęcia przesyłki aż do realizacji zamówienia każde skanowanie i ważenie jest dokumentowane. Wprowadzone dane dostawy wystarczą do sprawdzenia kompletności towarów. Zapisany materiał wizyjny można szybko i sprawnie odszukać dzięki wykorzystaniu identyfikatorów RFID lub kodów kreskowych. Konieczny jest jedynie minimalny nakład pracy przy przygotowaniu całej dokumentacji na potrzeby ewentualnych roszczeń związanych z ubezpieczeniem.

Przesyłki wychodzące

Przy pakowaniu i przekazywaniu towaru do wysyłki nie ma miejsca na przypadkowość. Wszystkie czynności są w pełni udokumentowane. Czy towar jest kompletny i prawidłowo zapakowany? Czy w czasie przekazywania paczek i palet do działu spedycji wystąpiły nieprawidłowości? Podobnie jak w przypadku innych punktów styku można śledzić powyższe etapy bez przerw, a w razie potrzeby szybko je zweryfikować. Status i zawartość przesyłek są szczegółowo dokumentowane w każdym punkcie styku. Zapisany materiał wizyjny można szybko i sprawnie odszukać dzięki wykorzystaniu identyfikatorów RFID lub kodów kreskowych. Możliwe jest również szybkie odnalezienie błędnie załadowanych towarów.

Możliwość wykorzystanie tych wszystkich funkcji w procesach kompletacyjnych na wózkach. Koncepcja systemu monitorowana procesów logistycznych dedykowanych dla wózków kompletacyjnych opiera się na zainstalowaniu kamer wizyjnych w wykonaniu mobilnym o zwiększonej odporności na wstrząsy i uszkodzenia wraz z systemem zasilania i system komunikacji Wi-Fi.

Obrazy z poszczególnych wózków przesyłane są przez sieć Wi-Fi do rejestratora lokalnego i serwera oprogramowania zarządzającego zintegrowanego z systemem WMS (Warehouse Management System).

Oprócz synchronizacji czasowej, która jest niezbędna w każdej integracji, najczęściej kryteriami wyszukiwania są:

  • wyszukiwanie nagrań po numerze wózka
  • wyszukiwanie nagrań po numerze EAN produktu
  • wyszukiwanie po nazwie operatora
  • wyszukiwanie po numerze palety (nośnika)
  • wyszukiwanie po numerze zamówienia

Śledzenie dostaw przesyłek

Wiele może się wydarzyć podczas transportu towarów. System GEUTEBRÜCK SCS obrazuje miejsce składowania paczki czy palety w każdej chwili. Wystarczy wprowadzić kod kreskowy, aby natychmiast otrzymać przegląd wszystkich powiązanych obrazów z kamer. Wizualizować można również dodatkowe dane w rodzaju temperatury i wagi.

Rozpoznawanie numerów rejestracyjnych i kontrola dostępu

Pełna kontrola nad ruchem pojazdów na terenie firmy. Numery rejestracyjne samochodów osobowych i ciężarowych zapisywane są przy wjeździe na teren obiektu. Na podstawie numerów tablic rejestracyjnych oraz naczep można określić uprawnienia do wjazdu. Obecność strażników przy bramach nie jest konieczna.

Promieniowanie rentgenowskie i przeszukiwanie towarów

W przypadku transportu lotniczego wymagania dotyczące dokumentacji prawnej są szczególnie restrykcyjne. System GEUTEBRÜCK SCS zapewnia ciągłą dokumentację skanowania przesyłek przy pomocy promieniowania rentgenowskiego. Ułatwia to dokumentowanie bardziej zaawansowanych inspekcji (w rodzaju obwąchania przez wytresowanego psa).

Dokumentacja wizyjna i wyszukiwanie

GEUTEBRÜCK SCS można łatwo zintegrować z istniejącym systemem lokalnym, dzięki czemu nic nie zmienia się w sposobie wyszukiwania nagrań. Kilka dodatkowych kliknięć pozwala uzyskać bardziej złożone raporty. W procesach rejestrowania obrazu należy chronić prywatność pracowników. W naszym system ie wizerunek osób jest chroniony za pomocą maskowania lub pikselizacji danej osoby. Odbywa się to przez odpowiednie zaprogramowanie stref, w których osoby będą szyfrowane. Odszyfrowanie może odbyć się jedynie przy zastosowaniu konkretnej procedury np. wpisanie haseł przez dwie różne osoby (szyfrowanie na 4 ręce). Dodatkowo system monitoruje wszystkie czynności operatorów i dzięki temu mamy pełną dokumentację działań w systemie.