Skuteczna ochrona infrastruktury krytycznej i zasobów strategicznych

Skuteczna ochrona infrastruktury dostarczania energii, w szczególności energii elektrycznej leży we wspólnym, szeroko pojętym interesie rozwiniętych społeczeństw.

Jak chronimy infrastrukturę krytyczną?

Naszym rozwiązaniem dla zapewnienia bezpieczeństwa obszarów o krytycznym znaczeniu jest wyposażony w otwarte interfejsy wizualny system dozorowy z funkcją skutecznego zarządzania alarmami oraz intuicyjną obsługą oraz system kotroli dostępu AEOs zgodny z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

Pełna kontrola sytuacji

Kamery magepixelowe o wysokiej rozdzielczości oraz inteligentny algorytm analizy obrazu zapewniają czytelny ogląd sytuacji nawet z najbardziej odległych i nieobsadzonych lokalizacji. Każde zdarzenie jest dokumentowane przy pomocy nadmiarowego zapisu obrazu.

Komunikacja

Otwarte interfejsy umożliwiają połączenie systemu alarmowego, kontroli dostępu z naszym systemem dozorowym. Automatycznie wyświetlane obrazy z kamer zapewniają przegląd sytuacji w przypadku wystąpienia zdarzenia.

Zastosowania systemów GEUTEBRÜCK i NEDAP w obiektach związanych z dystrybucją energii

Ochrona obwodowa

Monitorowanie ogrodzenia to jedna z naszych specjalności. Przy pomocy jednego sieciowego systemu monitorowane są duże obszary, elektrownie atomowe, elektrownie węglowe, elektrownie słoneczne, instalacje fotowoltaiczne i współpracująca infrastruktura w rodzaju podstacji i głównych punktów linii przesyłowych. Nasze kamery dzienno-nocne o megapikselowej rozdzielczości i profesjonalne sieciowe kamery termowizyjne zapisują każdy ruch przy każdej pogodzie w dzień i w nocy. Certyfikowana analiza obrazu w strumieniu wizyjnym G – Tect / VMX odróżnia w czasie rzeczywistym osoby, pojazdy oraz obiekty, i rozpoznaje rzeczywistą wielkość, wykorzystując perspektywę, kierunek ruchu i prędkość obiektu. Na efekt działania analizy nie mają wpływu mgła, deszz ani śnieg.

Interfejsy bezpieczeństwa sieciowego

Ważną zaletą systemu wizyjnego GEUTEBRÜCK I kontroli dostępu NEDAP jest architektura otwartych interfejsów. Umożliwia łączenie funkcjonalności niezależnych, wysoko specjalizowanych urządzeń technicznych różnych producentów z własnym systemem wizyjnym. Wiele dobrze znanych systemów alarmowych w rodzaju systemów ochrony ogrodzenia, systemów mikrofalowych, systemów kontroli dostępu, systemów sygnalizacji włamania i napadu itd. posiada już interfejs GEUTEBRÜCK. Również inne połączenia mogą być realizowane przy użyciu naszego kompleksowego zestawu oprogramowania rozwojowego (SDK).

Zarządzanie informacjami i alarmami

Nasz zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem G-SIM przetwarza w czasie rzeczywistym wszystkie przychodzące alarmy i komunikaty stanu. Sposób sygnalizacji alarmu, definiowany zgodnie z wymaganiami użytkownika, błyskawicznie ostrzega o nieprawidłowościach w monitorowanych lokalizacjach. Użytkownikowi dostarczane są wszystkie istotne informacje w rodzaju map interaktywnych, wyświetlania obrazu z sąsiednich kamer, sterowania położeniem kamer szybkoobrotowych, zapisu obrazu zgodnie z harmonogramem oraz wyświetlania momentu wystąpienia alarmu, dzięki czemu jest on w stanie podjąć odpowiednie działania bez zwłoki.

Nasz zdalny monitoring

Często chcemy jedynie spojrzeć, czy wszystko jest w porządku. To żaden kłopot, należy tylko dołączyć system wizyjny do sieci IP. Firmowa technologia kompresji opracowana specjalnie pod kątem szybkiej transmisji danych i niskich kosztów archiwizacji zapewnia generowanie niewielkiej przepływności przy najwyższej możliwej jakości obrazu. Szybka transmisja obrazów odbywa się poprzez dowolne medium transmisyjne. Dzięki elastycznemu dostępowi przez przeglądarkę sieciową – nawet przez łącza komórkowe.

Wjazd i kontrola dostępu

Dostęp osób nieupoważnionych do niektórych obszarów w elektrowni, czy innych obiektów infrastruktury krytycznej może nieść śmiertelne konsekwencje. Z tego powodu niezwykle ważne jest, aby wiedzieć dokładnie kto znajduje się w obiekcie. Nasz system automatycznego rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych ANPR NEDAP ze zintegrowanym sterownikiem logicznym (do sterowania szlabanami czy bramami) natychmiast sprawdza obecność numerów tablic rejestracyjnych na czarnej / białej liście i każdorazowo dokumentuje pojazd wjeżdżający lub wyjeżdżający z terenu firmy. Monitorowanie i zapis obrazu sterowane zdarzeniami sprzed bram obiektu uwidaczniają kto i kiedy wchodził do obiektu, a także kiedy go opuszczał.

Obiekty chronione SSWIN i KD

Dostęp osób nieupoważnionych do niektórych obszarów w elektrowni, czy innych obiektów infrastruktury krytycznej może nieść śmiertelne konsekwencje. Z tego powodu niezwykle ważne jest, aby wiedzieć dokładnie kto znajduje się w obiekcie. Nasz system automatycznego rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych ANPR NEDAP ze zintegrowanym sterownikiem logicznym (do sterowania szlabanami czy bramami) natychmiast sprawdza obecność numerów tablic rejestracyjnych na czarnej / białej liście i każdorazowo dokumentuje pojazd wjeżdżający lub wyjeżdżający z terenu firmy. Monitorowanie i zapis obrazu sterowane zdarzeniami sprzed bram obiektu uwidaczniają kto i kiedy wchodził do obiektu, a także kiedy go opuszczał.

Zarządzanie incydentami

Wizyjny system dozorowy można zintegrować z systemem zarządzania incydentami. System wizyjny, sterowany przy pomocy interfejsu sieciowego lub w najprostszym przypadku przy użyciu styków, natychmiast pokazuje, co wydarzyło się w obiekcie i dokumentuje zajście. W razie wystąpienia poważnego zdarzenia można zdalnie zaplanować działania i ochronić prewencyjnie personel.