Uzupełnienie naszej oferty o nowoczesne czytniki i identyfikatory marki STiD

STid zapewnia narzędzia identyfikacji, które dostosowują się do istniejących procesów oraz sprzętu. Łatwe i bezpieczne zarządzanie tożsamością cyfrową oparte na rozwiązaniach inteligentnej identyfikacji – RFID, NFC i Bluetooth® oraz Internet of Things (IoT). STid nie boi się takich obszarów jak strefy zagrożone wybuchem wspierając użytkowników przemysłowych, integratorów i instalatorów proponując autorskie rozwiązania.