BE.WEAPON, Produkty, STiD

BE.WEAPON

Monika Kołodziejczyk

Monika Kołodziejczyk

Prezes Zarządu, współwłaściciel

+48 660 221 214 monika.kolodziejczyk@c-aim.pl

BE.WEAPON

Uprość zarządzanie zbrojownią, śledzenie broni oraz sprzętu.

BE.WEAPON to rozwiązanie sprzętowe i programowe opracowane specjalnie w celu zabezpieczenia i uproszczenia zarządzania zbrojowniami dla różnych korpusów wojskowych i wszystkich sił policyjnych (armii, marynarki wojennej, sił powietrznych, policji miejskiej, policji krajowej, sił specjalnych, prywatnych funkcjonariuszy ochrony itp.).

 • Upraszcza i zabezpiecza zarządzanie zbrojownią
 • Składa się z aplikacji monitorującej, połączonej z system RFID (pasywne czytniki i tagi RFID)

Główne korzyści

 • Bezpieczna i niezawodna identyfikowalność sprzętu, broni i amunicji
 • Eliminacja rozbieżności inwentaryzacyjnych
 • Automatyzacja ewidencji zapasów i przemieszczeń materiałów
 • Zwiększenie szybkości zarządzania operacji odbioru/zwrotu broni i sprzętu nawet o 50%
 • 100% zgodności z obowiązującymi przepisami

Główne cechy

 • Nadzór nad wydaniem i zwrotem przedmiotów
 • Zarządzanie zapasami
 • Raporty o stanie zarządzania zapasami w czasie rzeczywistym
 • Zarządzanie użytkownikami, strefami i kontenerami
 • Zarządzanie uprawnieniami / zezwoleniami / szkoleniami
 • Powiadomienie e-mail / SMS o braku zwrotu sprzętu, rezerwacji, braku amunicji itp.
 • Konsultacja informacji technicznych dla każdego urządzenia
 • Możliwość przechowywania uwag o sprzęcie (przy każdym wejściu lub wyjściu z magazynu)
 • Generowanie zapisów regulacyjnych (alokacja i inwentaryzacja)
 • Eksportowanie danych do Excela
 • Nadaje się do wszystkich rozmiarów zbrojowni
 • Obsługuje architektury wielostanowiskowe