Oprogramowanie Geutebruck

Kompletne rozwiązania systemowe, od jednego producenta, to brak konfliktów kompatybilności. Aby uzyskać bezproblemowe rozwiązanie, oferuje szereg kamer, które mogą być wykorzystywane do monitorowania bezpieczeństwa lub analizy procesów. W zależności od obszaru zastosowania Geutebrueck posiada kamery do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, do miejsc o wysokiej temperaturze, kamery o wysokiej rozdzielczości oraz kamery termowizyjne do złożonych warunków słabego oświetlenia lub braku oświetlenia. Niezależnie od potrzeb w danym zastosowaniu, mamy odpowiedni typ kamery do każdej sytuacji. Pomożemy Ci dobrze wybrać

  • G-CORE

  • G-SIM

  • G-TECT

  • Camera Based VCA

  • G-STATS

  • G-Link Integration Server

  • G-Health Monitoring Software

  • G-Core Integrations