System kontroli dostępu AEOS

Oferujemy system kontroli dostępu AEOS, który umożliwia Tobie i organizacji skupienie się na podstawowej działalności zwiększając produktywność, kreatywność o wydajność. Oznacza to, że funkcje systemu i poziomy bezpieczeństwa można zmieniać z poziomu oprogramowania, co sprawia, że proces jest łatwiejszy i oszczędniejszy w kontekście dostosowywania się do reguł i przepisów.

Funkcje systemu AEOS

AEOS nie tylko otwiera drzwi, pozwala decydować użytkownikowi o sposobie reakcji na różne sytuacje.

Zarządzanie bezpieczeństwem podczas okresu eksploatacji systemu AEOS

 • Zarządzanie tożsamością.
 • Automatyczne wprowadzanie danych.
 • Rejestracja danych biometrycznych.
 • Rejestracja numeru identyfikatora.
 • Wydruk identyfikatora.
 • Polityka blokowania identyfikatorów i osób.
 • Naruszenia i czarna lista.

Analiza danych

 • Analiza przepływu osób.
 • Ocena uprawnień.
 • Zarządzanie identyfikatorami.
 • Monitorowanie drzwi.
 • Badania kryminalistyczne.

Kontrola nad wszystkimi uprawnieniami:

 • Automatyczne przypisywanie szablonów osobom na podstawie zajmowanego stanowiska.
 • Tworzenie harmonogramów czasowych umożliwiających łatwe przypisywanie praw dostępu w określonych terminach.
 • Łatwa konfiguracja zasad specjalnych takich jak funkcja Anti-Passback, zasada 2 par oczu, lub manager first.
 • Automatyczne uprawnienia na podstawie atrybutów, dzięki którym można skonfigurować uprawnienia na podstawie zasad klienta.
 • Wstępne definiowanie poziomów bezpieczeństwa, które można wdrożyć natychmiast po wystąpieniu zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu.

Monitorowanie i kontrola. Aktualizacja w czasie rzeczywistym.

 • Wiedza o tym, kto znajduje się w budynku – AEOS jest w stanie wygenerować listę obecności w dowolnym czasie.
 • Monitorowanie zdarzeń w czasie rzeczywistym i analiza przeszłych zdarzeń.
 • Obchody strażników są również monitorowane, więc przypadku wykrycia nieprawidłowości uruchomiony zostanie alarm.
 • Rejestr audytu wszystkich czynności prowadzonych przez operatorów systemie AEOS.
 • Kontrola frekwencji poprzez dopuszczenie przebywania maksymalnej liczby osób na danym obszarze.

Komponenty systemu AEOS

 • Czytnik Nedap Convexs

 • Kontroler drzwi AEOS Blue

 • Czytnik Nedap Invexs