C-AIM sp. z.o.o.
ul. Przejazdowa 2b
02 - 496 Warszawa
tel/fax: +48 22 487 52 18

www.c-aim.pl
biuro@c-aim.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek:
9:00 - 17:00

→ Rozwiązania / Sektor publiczny

Placówki edukacyjne

Placówki edukacyjne

Więcej bezpieczeństwa wizyjnego w placówkach edukacyjnych

Więcej bezpieczeństwa wizyjnego w placówkach edukacyjnych

Personel ochrony jest zobowiązany do zapewnienia uczniom bezpiecznego otoczenia na terenie obiektu.

Nasze rozwiązanie to szczegółowa koncepcja bezpieczeństwa, w której układ budynków, zachowanie uczniów czy studentów oraz plany zajęć, odpowiedzialności i zasady przeprowadzania hospitacji są skoordynowane z możliwościami technicznymi wizyjnego systemu dozorowego.

System wizyjny GEUTEBRÜCK aktywnie wspomaga wykrywanie aktów prześladowania, używania środków odurzających, wymuszeń, kradzieży, użycia broni czy nawet napadów agresji, w pewnych przypadkach w czasie ich trwania, lub przynajmniej w dostarczeniu niepodważalnych dowodów celem podjęcia kroków prawnych.

  • Odstraszanie

    Widoczne instalacje kamer z oznaczeniami systemu dozorowego ostrzegają potencjalnych przestępców, a każdemu innemu dają poczucie pewności, że całość jest efektywnie chroniona.

  • Prewencja

    Skuteczny monitoring wymaga ciągłej uwagi. Właściwa lokalizacja kamer oraz wysoka jakość obrazu systemu dozorowego GEUTEBRÜCK pomaga wykryć zagrożenie we właściwym czasie.

  • Zabezpieczenie dowodów

    W przypadku incydentu obraz z kamer o wysokiej rozdzielczości pozwala pracownikowi ochrony ustalić dokładny przebieg zdarzeń i dostarczyć wiarygodnego materiału dowodowego.

Wizyjny system dozorowy w udowodniony sposób zmniejsza skalę przestępstw do niewielkiej liczby dobrze udokumentowanych przypadków.

Przykłady zastosowań systemu GEUTEBRÜCK w placówkach edukacyjnych

Bezpieczeństwo całego obiektu podczas lekcji i wykładów + Bezpieczeństwo całego obiektu podczas lekcji i wykładów -

W czasie zajęć wiele obszarów w obiektach jest prawie pustych i nieobserwowanych. Niemniej jednak ważne jest, aby wiedzieć, kto wchodzi do obiektu, przemyka się po budynku i w jakim celu to robi. System wizyjny jest w takim czasie automatycznie przełączany na podstawie harmonogramu z ciągłego zapisu na tryb analizy obrazu. Algorytmy analizy obrazu zaprojektowane specjalnie do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych wykrywają każdy ruch w obrazie i na jego podstawie sterują zapisem. Powiązany obraz na żywo jest jednocześnie wyświetlany na monitorach przykładowo w gabinecie rektora, sekretariacie, pomieszczeniu personelu czy na recepcji. Uwagę przywołuje dyskretny sygnał akustyczny. Zwykle sytuację szybko ocenić można jako niegroźną, ale gdy do obiektu dostanie się podejrzana osoba, w najgorszym razie uzbrojona, należy bezzwłocznie podjąć odpowiednie działania.

Bezpieczeństwo w miasteczkach akademickich + Bezpieczeństwo w miasteczkach akademickich -

Zapewnienie bezpieczeństwa w miasteczkach akademickich to istotna kwestia na każdej uczelni. Wieczorem i nocą nawracającym problemem są napastowanie i przemoc. Studenci i pracownicy czują się zagrożeni. Wiele uczelni poprawiło już warunki oświetleniowe, uruchamiając uczelniany program dozoru i instalując system wywołania alarmowego. Wyzwaniem pozostaje jednak zapewnienie skutecznego dokumentowania wymieniowych zajść czy lepszego im zapobiegania. Wizyjny system dozorowy oznacza wyższy poziom bezpieczeństwa poprzez działanie odstraszające, prewencję i zabezpieczenie dowodów. Kilka sieciowych kamer termowizyjnych zainstalowanych wzdłuż ścieżek wykrywa nawet z dużych odległości promieniowanie cieplne pochodzące od ludzi w całkowitej ciemności, mgle, deszczu czy śniegu. Dzięki zastosowaniu naszej analizy obrazu nie jest konieczne stałe monitorowanie obrazu z kamer termowizyjnych. Algorytm analizy obrazu G-Tect/VMX w tle monitoruje obraz z kamer. Gdy tylko ktoś znajdzie się w polu widzenia kamery, funkcja uaktywnienia zdarzeń spowoduje wyświetlenie obrazu na żywo. Na obrazie można od razu wychwycić podejrzane osoby zbliżające się do kogoś z zamiarem wyrządzenia krzywdy. Można także ręcznie uruchomić alarm akustyczny. Alarm będzie słyszalny w parku, co samo w sobie stanowi natychmiastową pomoc. Analizę sytuacji ułatwią dodatkowe kamery dzienno-nocne zainstalowane przy wejściach do obiektów ustawione na ciągły zapis obrazu. System wizyjny można obsługiwać przy pomocy tabletu bądź smartfonu. Zapewnia to stały zdalny dostęp do obrazu z kamer na przykład w czasie obchodu. Z takim poziomem bezpieczeństwa następny incydent z pewnością przebiegnie inaczej, a studenci i pracownicy usłyszą o efektach. Efekt: ryzyko działań potencjalnych przestępców znacząco rośnie, zatem nasza koncepcja bezpieczeństwa przynosi owoce.

Włamania, kradzieże, wandalizm lub sabotaż systemów technicznych + Włamania, kradzieże, wandalizm lub sabotaż systemów technicznych -

Uczelnie posiadają obiekty dydaktyczne i badawcze. Ich wyposażenie w postaci drogiego sprzętu i niebezpiecznych substancji wykorzystywanych w badaniach musi być chronione. Wizyjny system dozorowy to doskonałe rozwiązanie również w zakresie zarządzania alarmami. System kontroli dostępu steruje tworzeniem dokumentacji wizyjnej wejść i wejść wewnątrz i na zewnątrz obiektu. System sygnalizacji włamania steruje zapisem obrazu alarmowego i uaktywnieniem kamer. W kwestii ochrony obwodowej nasza analiza obrazu 3D wykrywa dostęp osób nieuprawnionych do obiektów. Wizyjna detekcja ruchu do zastosowań wewnętrznych automatycznie wykrywa poruszające się osoby w strefach o ograniczonym dostępie. Systemy sygnalizacji alarmu pożarowego, alarmu technicznego i zarządzania budynkiem dostarczają informacje, które mogą być szybko i całościowo ocenione i przetworzone, czemu towarzyszy automatyczne przywołanie powiązanych obrazów z kamer. Posiadamy właściwe komponenty rozwiązania dopasowane do wszystkich potrzeb w zakresie bezpieczeństwa. Personel ochrony szybko rozpozna każdą niebezpieczną sytuację, dzięki czemu obiekty badawcze pozostaną bezpieczne.

Broszura informacyjna

C-AIM to zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w branży elektronicznych systemów bezpieczeństwa.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies (Google Analytics) w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie.